WNIOSEK O DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE ZA WYKROCZENIE PROWADZENIA SAMOCHODU W STANIE PO UŻYCIU ALKOHOLU Z ART. 87 § 1 K.W. Z ODSTĄPIENIEM PRZEZ SĄD OD ORZECZENIA ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

CENA: 200.00 PLN

W niniejszym artykule opiszę jak powinien wyglądać wniosek o  dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wzór pisma procesowego Wniosek o  dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, znajduje się pod artykułem.


Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIENa wstępie należy podkreślić, że:

wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi

natomiast

górna granica stężenia alkoholu w organizmie kierowcy, przy którym prowadzenie samochodu jest jeszcze wykroczeniem wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. 0,50 promila alkoholu we krwi.

Sąd skazując obwinionego za popełnione wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu orzeka wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
Jednakże Sąd może na podstawie art. 39 § 1 k.w. w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy odstąpić od wymierzenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Innymi słowy Sąd ma możliwość na podstawie wskazanego artykułu odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawcy czynu z art. 87 § 1 k.w.

Szansę na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mają sprawcy wykroczenia z art. 87 § 1 k.w., którzy nieznaczenie przekroczyli wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego zaczyna się odpowiedzialność za opisane wykroczenie. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, które Sąd rozpatruje indywidualnie. W mojej praktyce zawodowej zetknałem się wielokrotnie z przypadkami kierowców, wobec których Sąd odstapił od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu pomimo dość wysokiego, jak na wykroczenie, stężenia alkoholu, rzędu 0,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. jest Policja.

W prawie każdej sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant podczas przesłuchania obwinionego proponuje mu tzw. dobrowolne poddanie sie karze, czyli proponuje mu zawarcie porozumienia obejmującego karę, czyli wysokość grzywny i długość zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowca wezwany na przesłuchanie na Policję w sprawie wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu ma do wyboru dwie możliwości:

1. Nie wyrazić zgody na dobrowolne poddanie sie karze, a więc nie przyjąć złożonej przez Policjanta propozycji zawarcia porozumienia w zakresie kary - grzywny i zakazu prowadzenia pojazdów

albo

2. Wyrazić zgodę na dobrowolne podanie się karze, czyli przyjąć propozycję Policjanta w zakresie ukarania go za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu.

Jeżeli sprawca wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu podczas przesłuchania na Policji nie przyjął kary zaproponowanej przez oskarżyciela publicznego, gdyż uważał że kara jest zbyt surowa, wówczas Policjant wysyła do Sądu zwykły wniosek o ukaranie. Obwiniony wówczas może złożyć do Sądu Rejonowego w okręgu, którego zostało popełnione wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 73 k.p.w.

Obwiniony może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze najpóźniej do chwili zakończenia jego przesłuchania na rozprawie głównej. Wniosek złożony jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy, Sąd rozpoznaje na rozprawie. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu do rozprawy. O wiele lepiej jest złożyć taki wniosek od razu po przekazaniu sprawy o wykroczenie z Policji do Sądu. Skoro kierowca chce przekonać Sąd do odstapienia od orzeczenia wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych argumentami zawartymi we wniosku o dobrowolne poddanie się karze, to powinien dać Sędziemu szansę na zapoznanie się z tym wnioskiem.

Sąd może uwzględnić wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas gdy:

 • okoliczności popełnienia zarzucanego obwinionemu wykroczenia nie budzą wątpliwości,
 • cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nie przeprowadzenia rozprawy w całości,
 • oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie nie sprzeciwi się wnioskowi, który został złożony przez obwinionego.
Okoliczności, jakie powinien zawierać wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się karze


Uzasadnienie wniosku o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych powinno zawierać następujące okoliczności:

 • stężenie alkoholu w organizmie kierującego: czy było zbliżone do dolnej granicy stanu po użyciu alkoholu, a więc 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 • na jakiej drodze obwiniony prowadził samochód w stanie po użyciu alkoholu: czy była to droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu czy też podrzędna droga lokalna o znikomym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych
 • miejsce oraz pora prowadzenia przez obwinionego samochodu w stanie po użyciu alkoholu: czy było to w centrum miasta w godzinach szczytu czy też poza obszarem zabudowanym w porze nocnej, gdzie natężenie ruchu pojazdów jest znikome
 • powód zatrzymania do kontroli przez Policję: czy była to rutynowa kontrola trzeźwości czy powodem zatrzymania przez Policję było popełnienie przez obwinionego wykroczenia drogowego np. brak zapiętych pasów
 • jakie konsekwencje spowoduje dla obwinionego orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet na najkrótszy okres niż 6 miesięcy np. prawo jazdy jest obwinionemu niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej i utrzymania rodziny, której obwiniony jest jedynym żywicielem
 • dołączenie do wniosku dokumentów, które wpływają na pozytywną ocenę obwinionego, m.in. zaświadczenie o działalności społecznej
Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE
Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:

Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczy z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659
 
Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres:  biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.
 Wniosek o  dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ


 
Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Ocena: 5/5

Witam. W dniu wczorajszym zabrano mi prawo jazdy, dwa razy miałem 0.16mg. W piątek mam złożyć zeznania na komisariacie, rozumiem ze mam sie nie poddawać dobrowolnej karze co mi zaproponują i do sądu wyslac to pismo od Pana? Pozdrawiam Adrian


Napisz swoją recenzjęPrzesłane komentarze

 1. 2017-11-06
  Darek pisze:

  Witam, niestety trafiło mi się. Proszę o pomoc dzisiaj rano wyskoczyło 0.12 mg za drugim razem 0.10. Co mam zrobić aby nie zatrzymano mi prawo jazdy?

  + Odpowiedz
  • 2017-12-04
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   jeżeli dostanie Pan postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy to w ciągu 7 dni od daty odebrania postanowienia powinien Pan złożyć zażalenie. W uzasadnieniu takiego zażalenia powinien Pan się powołać na błąd pomiarowy alkomatu, który w ocenie biegłych z zakresu budowy urządzeń elektronicznych w tym analizatorów alkoholu może wynosić nawet 0,03 mg/l, co oznacza, że przy najwyższym stężeniu mógłby Pam mieć 0,15 mg/l jak równiez 0,09 mg/l. Natomiast jeżeli nie została pobrana od Pana krew, wówczas żadnym innym dowodowem nie można ustalić jakie faktycznie stężenie alkoholu mógł mieć Pan w organizmie w momencie kierowania samochodem.

   Pozdrawiam
   Adwokat Bartosz Nadwodny

   + Odpowiedz
 2. 2017-10-06
  Bartosz pisze:

  Witam. Zostalem zatrzymany przez Policje. 0,1mg pierwszy pomiar. 0,8 drogi pomiar. Prosilem policjantke o przspieszenie sprawy wiec kazala mi zglosic sie w poniedzialek na komisaria. Jak mam postepomwac? To moje pierwsze wykroczenie. Z gory uprzejmie dziekuje za odpowiedz?

  + Odpowiedz
  • 2017-10-06
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   Jak dobrze rozumiem wyniki badania trzeźwości wynosiły 0,10 mg/l a następny 0,08 mg/l.

   Powyższe oznacza, że miał Pan najniższe stężenie, od którego zaczyna się odpowiedzialność karna za wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu i musi Pan wiedzieć, że każdy alkomat stosowany przez polską policję jest obarczony błędem pomiaru czyli każdy wynik ma pewien margines błędu. Bład ten może wynosić od 0,10 mg/l do nawet 0,03 mg/l, co w konsekwencji może stanowić, że nie popełnił Pan wykroczenia z art. 87 par 1 KW.

   Natomiast jeżeli nie chce Pan kwestionować swojego sprawstwa to najkorzystniejszym dla Pana rozwiązaniem będzie dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

   Więcej na ten temat znajdzie Pan na:

   https://poradnik-adwokata.pl/czy-za-wykroczenie-jazdy-po-alkoholu-grozi-utrata-prawa-jazdy

   + Odpowiedz
 3. 2017-10-04
  jarek p pisze:

  witam.podczas rutynowej kontroli zostało mi zabrane prawo jazdy .pierwsze badanie 0,13 a drugie 0,12 w wydychanym.poddalem się dobrowolnej karze i sad zabral mi wszystkie kategorie obigatoryjnie.Co to oznacza W 2006mialem już zabrane prawo jazdy na1 rok.co moge teraz zrobić?

  + Odpowiedz
  • 2017-10-05
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   za wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu grozi Panu kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do lat 3. Niemniej jednak może się Pan starać zgodnie z art. 39 kodeksu wykroczeń o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów a jeżeli na to Sąd się nie zgodzi to może się Pan starać o wyłączenie poszczególnych kategorii prawa jazdy np. Kat C prawa jazdy.

   Fakt, iż w 2006 roku był Pan karany za jazdę po alkoholu prawdopodobnie nie będzie miał wpływnu, gdyż po takim czasie sprawa powinna uec zatarciu.

   Więcej na temat odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów dowie się Pan na:

   https://poradnik-adwokata.pl/czy-za-wykroczenie-jazdy-po-alkoholu-grozi-utrata-prawa-jazdy

   + Odpowiedz
 4. 2017-08-03
  mateusz pisze:

  Dziś rano był trzeźwy poranek, w trakcie kontroli wyszło, 1pomiar 0.12mg/l, drugi: 0.10mg/l, trzeci: 0.9mg/l, zostało zatrzymane prawo jazdy przez Policję i postawione wykroczenie z art. 87 § k.w. jutro w celu wyjaśnień mam się zgłosić. Na co dzień pracuję z osobami psychicznymi samochód jest mi bardzo potrzebny do pracy. Nigdy nie byłem karany. Mam prawo jazdy przeszło 20 lat. Czy mogę wnioskować o dobrowolne podanie się karze finansowej w celu zachowania prawa jazdy? Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.

  + Odpowiedz
  • 2017-08-08
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   z sytuacji, w której się Pan znalazł są dwa wyjścia. Po pierwsze może Pan złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny wraz z wnioskiem o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 k.w. Jeżeli wykaże Pan przed Sądem, że Pana czyn charakteryzował się nieznacznym stopniem zawinienia oraz niskim stopniem społecznej szkodliwości, oraz że prawo jazdy jest Panu niezbędne do pracy lub życia codziennego.

   Natomiast drugim wyjściem może być próba powalczenia o uniewinnienie z powodu błędu pomiarowego alkomatu, który wynosi 0,03 mg/l. Oznacza to, że w przypadku wyniku na poziomie 0,12 mg/l należy odjąć 0,03 mg/l co daje nam wynik 0,09 mg/l a co w konsekwencji powoduje, że nie popełnił Pan wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu.

   W tym celu powinien Pan złożyć wniosek dowodowy o powołanie biegłego z zakresu budowy maszyn, urządzeń w tym analizatora alkoholu, który powinien ocenić rzeczywisty błąd pomiarowego alkomatu, którym był Pan badany.

   + Odpowiedz
 5. 2017-07-19
  Asia pisze:

  Dobry wieczór Mecenasie, a czy jest możliwe złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie 73 kpw jesli uprzednio wyrazilo się zgodę w trybie 58 kpw? Chodzi o to gdy na policji ktoś pwoiedziął że się zgadza na daną karę i zakaz, policja tak złozyła wniosek o ukaranie do sądu, przyszedł wyrok nakazowy zgodny z wnioskiem i wtedy się okazało, że jednak ten zakaz to jest za dużo i został złożony sprzeciw. To czy do rozprawy można takiej osobie złożyć wnisek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wraz z informację o cofnięciu zgody wyrażonej policji uprzendio czy już się nie da?

  + Odpowiedz
  • 2017-07-20
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   odpowiadając na pytanie to jak najbardziej można złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu wraz z wnioskiem o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 par 1 k.w.

   W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do Sądu Rejonowego, który prowadzi sprawę z art. 87 par 1 k.w.

   Natomiast co do zgody na dobrowolne poddanie się karze to można ją cofnąć w każdym czasie aczkolwiek najlepiej zrobić w ramach oświadczenia przy składaniu wniosku o dobrowolne poddanie się karze.

   + Odpowiedz
 6. 2015-12-01
  alco pisze:

  Ja natomiast uniknąłem kary w postaci zatrzymania prawa jazdy,mój niechlubny wynik to 0.21 drugi 020.czyli górna granica,co zrobiłem?-dobrowolne poddanie sie karze,szczegółowy opis zaistniałej sytuacji,dlaczego jechałem,po co,gdzie pracuje,itd.Oprócz tego zaproponowałem 1000zł kary-i tyle własnie dostałem.Oczywiscie był to pierwszy mój wyskok tego rodzaju,bez mandatów,nigdy nie karany,Warto sie bronic,jest na to paragraf nic nie tracicie.POWODZENIA!

  + Odpowiedz
 7. 2015-11-19
  Robert pisze:

  Witam, Ja miałem sytuacje taką: I pomiar 13mg/l, II pomiar 10 mg/l - konsekwencje: 500zł grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów 6mcy. I taki wyrok jest minimalny i nie ma innego łagodniejszego na dzień dzisiejszy. Kontaktowałem się z kilkoma prawnikami, policjantami - i wszyscy podkreślają to samo: NIE MA OPCJI ABY SĄD ZWRÓCIŁ PRAWO JAZDY, ponieważ § 3 art. 87 mówi jasno i Sąd tak właśnie musi orzec:. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 (jazda pod wpływem) orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów, a minimalny zakaz to 6mcy. Na tym portalu Pan mecenas daje dużo nadziei wszystkim, których to dotknęło - ale niestety dzisiaj przy takim nagłośnieniu społeczno/medialnym o nie prowadzeniu samochodu po alkoholu - ODSTĄPIENIE SĄDU OD ZAKAZU PORUSZANIA SIĘ SAMOCHODEM JEST NIEMOŻLIWE !!! - nic się nie zda że ktoś jest jedynym żywicielem rodziny, ze ktoś ma trudną sytuację rodzinną - Sąd powie jedno: trzeba było o tym myśleć wcześniej

  + Odpowiedz
  • 2015-11-19
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, pomimo zaostrzenia przepisów dotyczących kierowców popełniających przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, przepisy dotyczące wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu nie zostały znowelizowane.
   Powyższe oznacza, iż Sąd ma możliwość zastosowania art. 39 par 1 k.w. i odstąpienia od orzeczenia prowadzenia pojazdów mechanicznych, który stanowi, iż "w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można - biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy - zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego". Czyli ustawodawca dał Sądowi możliwość oceny sprawy pod kątem przesłanek w nim wskazanych i ustaleniu czy dana sprawa zasługuje na szczególne potraktowanie tj. czy sprawca wykroczenia z art. 87 par 1 k.w. zasługuje na odstąpienie od wymierzenia środka karnego, którym jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
   Celem jaki mi przyświęcał było wskazanie czytelnikom, że taki artykuł istnieje i Sąd ma możliwość jego zastosowania tj. odstąpienia od orzeczenia zakazu prowdzenia pojazdów mechanicznych. To czy Sąd go zastosuje jest indywidualną kwestią, gdyż każda sprawa i okoliczności sprawy sa inne i ustawodawca pozostawił Sądowi ocene czy w sprawie wystąpiły szczególne okoliczności.
   Nadal w mojej praktyce zawodowej spotykam się z wyrokami gdzie Sąd uznaje obwinionego za winnego zarzucanego mu czynu i wymierza karę grzywny oraz stosuje art. 39 par 1 k.w. i odstępuje od orzeczenia zakazu prowadzenia poajzdów mechanicznych.

   + Odpowiedz
 8. 2015-11-06
  Benia pisze:

  Dzień dobry. W poniedziałek mąż odwoził rano syna do pracy samochodem osobowym. W drodze powrotnej został zatrzymany przez patrol policji w celu rutynowej kontroli trzeźwości. Jak wielkie było jego dziwienie, kiedy urządzenie pomiarowe wykazało 14mg/L potem 12mg/L, po trzecim pomiarze 0,11mg/L. Oczywiście zabrano mu od razu prawo jazdy. Jest to dla nas wielki dramat, gdyż mąż prowadzi firmę transportową i sam jeździ samochodem ciężarowym pow, 3,5 ton. który dla nas jest podstawowym źródłem utrzymania. Faktem jest też, że dnia poprzedniego wieczorem wypił piwo. We wtorek był na policji, gdzie spisano tylko protokół na okoliczność powstania zdarzenia i poinformowano go iż w większości przypadkach Sąd orzeka karę grzywny i 6 miesięcy pozbawienia prawa jazdy wszystkich kategorii. Mąż złożył prośbę o dobrowolne poddanie się karze oraz odstąpienie przez sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów, którą skierował do Policji, nie powołując się na żaden paragraf. Trafiliśmy na pana stronę z wnioskami i chcielibyśmy zakupić taki wniosek, jednakże nie wiemy czy w takim przypadku nie będziemy się dublować z naszą prośbą do Sądu, skoro zostanie ona dołączona do akt przez policję. Policja poinformowała męża równie o tym iż decyzja Sądu o zakazie prowadzenia pojazdów będzie orzekana szybciej bez udziału męża. A w późniejszym terminie ma odbyć się rozprawa sądowa również bez powiadomienia.Co mamy robić. Pozdrawiam

  + Odpowiedz
  • 2015-11-09
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, Pani mąż powinen jeszcze raz złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze, na wszelki wypadek gdyby zdarzyła się sytuacja, że Policja nie dołączy do akt sprawy złożonego wniosku.  Ponadto warto jest Sądwi wskazać podstawę prawną do odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postaci art. 39 par 1 k.w., gdyż Sędziowie często zapominają o tym artykule.

   + Odpowiedz
 9. 2015-08-12
  Marcin pisze:

  Witam. W zeszłym tygodniu zaistniała niestety sytuacja o której mowa 0.15mg/l i bach prawo jazdy zabrane. Dzisiaj miałem przesłuchanie na policji i nie przyjąłem od nich kary. Czy pana wniosek jest nadal aktualny.? można go zakupić i użyć w tej sprawie.? Pozdrawiam

  + Odpowiedz
  • 2015-08-28
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   wniosek o dobrowolne poddanie się karze można złożyć do czasu zakończenia składania Pana wyjaśnień na rozprawie głównej przed Sądem. Oznacza to, że ostatnim momentem na złożenie przedmiotowego wniosku jest koniec Pana wyjaśnień przed Sądem. W związku z powyższym jeżeli sprawa trafiła już do Sądu w wnioskiem o ukaranie, może Pan złożyć taki wniosek już w obecnej chwili aby Sąd zapoznał się z nim przed rozprawą.

   + Odpowiedz
 10. 2014-12-08
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drogi czytelniku, będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś. Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.

  + Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
 1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
 2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
 3. Czym jest blokada alkoholowa?
 4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
 5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
 7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
 8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
 9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
 11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
 15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
 21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
 22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
 23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
 24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
 25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
 26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
 27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
 29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
 30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
 31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
 35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
 37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
 40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
 41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
Zatrzymane prawo jazdy
 1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
 8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
 9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
 10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
Pozbawienie wolności
 1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
Dozór elektroniczny
 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
 2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
 3. Wniosek o dozór elektroniczny
Posiadanie narkotyków
 1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
 3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
 5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
Sprawy rodzinne
 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
 4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
 5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
 6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
 7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
 8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
 9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
 10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
 11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
 1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
 2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
Bezpieczeństwo transakcji PayU

Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]