WNIOSEK DO SĄDU O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU BEZ ZAKAZU

CENA: 200.00 PLN


W niniejszym artykule opiszę jak powinien wyglądać wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz jakie okoliczności muszą wystąpić w sprawie, aby Sąd mógł wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.


Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego uregulowana jest w art. 66 k.k. 

 
Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że Sąd w wyroku stwierdza fakt popełnienia przez oskarżonego przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące popełnionego czynu oraz sprawcy przestępstwa. 
 
Zaletą warunkowego umorzenia postępowania jest to, iż tylko w tym przypadku sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, tj. zachowuje czystą kartę karną. Wpis o warunkowym umorzeniu postępowaniu ulega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Warunkowe umorzenie umorzenie postępowania następuje na okres próby 1 roku bądź 2 lat, który biegnie od uprawomocnienia się wyroku.
 
Dla przykładu:
Jeżeli Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne na okres 1 roku próby i wyrok uprawomocnił się z dniem 7 stycznia 2014r. wówczas informacja o wyroku zostanie usunięta z Krajowego Rejestru Karnego z mocy prawa z dniem 7 sierpnia 2015r., tj z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
 
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego. Jeżeli Sąd wyda wyrok skazujący na karę grzywny, wówczas informacja z Krajowego Rejestru Karnego zostaje usunięta z mocy prawa z upływem 5 lat od zapłacenia kary grzywny.  
 
Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jedyną możliwością kiedy Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w sprawie o popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. 
 
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego. Sąd skazując oskarżonego za przestępstwo prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Innymi słowy Sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.

 
Jednakże należy podkreślić, iż warunkiem konicznym do ubiegania się o warunkowe umorzenia postępowania jest uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie. Innymi słowy, osoba karana nie może złożyć do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. 

Jeżeli masz pytania dotyczące wniosku  o warunkowe umorzenie postępowania bez zakazu, skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr 697 053 659 lub mailowo: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl


 
W art. 66 k.k. zostały wskazane przesłanki, które Sąd bierze pod uwagę przy orzekaniu o warunkowym umorzeniu postępowania karnego: 
 
 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;
 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;
 • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;
które uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.
 
Spełnienie tych przesłanek łącznie daje Sądowi podstawę do ewentualnego orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania karnego.
 
Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego na posiedzeniu bądź na rozprawie. W przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania Sąd orzeka wyrokiem.
 
Sąd kieruje sprawę na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego na wniosek Prokuratora, z urzędu bądź na wniosek oskarżonego. O terminie posiedzenia w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd zawiadamia oskarżonego, którego obecność na posiedzeniu nie jest obowiązkowa. Jednakże oskarżony osobistym stawiennictwem wykazuje szacunek Sądowi oraz że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. 
 
We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania należy wskazać następujące warunki:
 
 1. określić na jaki okres próby wnosi się o warunkowe umorzenie postępowania karnego tj. albo na okres 1 roku, 2 lub 3 lat próby
 2. zaproponować kwotę świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych powinno zawierać następujące okoliczności:
 
 • przedstawienie okoliczności, w jakich oskarżony prowadził samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, a które przemawiają za tym, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa należy ocenić jako nieznaczny, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących, 
 • przedstawienie okoliczności, które skłoniły oskarżonego do prowadzenia samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu, np. telefon od pracodawcy, że pracownik musi pilnie stawić się w pracy pomimo dnia wolnego. 
 • przedstawienie okoliczności, w których należy wykazać, jakie negatywne konsekwencje spowoduje dla oskarżonego wydanie wyroku skazującego, m.in. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy,
 • przedstawienie okoliczności, które uzasadnią, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie miało negatywne konsekwencje dla oskarżonego i jego rodziny, np. utrata pracy, a co za tym idzie utrata jedynego źródła dochodu,
 • powołanie się na dokumenty, które wpływają na pozytywną ocenę sprawcy przestępstwa, m.in. zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie o działalności społecznej,
 • zachowanie oskarżonego po popełnieniu zarzucanego mu czynu np. honorowe oddanie krwi,

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ


 Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


0.00 w wydychanym powietrzu 0,19 promila we krwi
Ocena: 5/5

Dzień dobry, na własną prośbę zostałem poddany badaniu krwi. Po jej pobraniu zostałem przebadany na urządzeniu Alkometr 2.0. Wynik: 0.00 (posiadam oryginalny, podstemplowany przez jednostkę medyczną wydruk). Policja zatrzymała mi prawo jazdy do czasu otrzymania wyników badania krwi. Usłyszałem je dzisiaj na przesłuchaniu: 0,19 promila. Niemniej jednak Pani sierżant powiedziała, że moje prawo jazdy wysyła do sądu z wnioskiem o jego zatrzymanie i to sąd zdecyduje co zrobić, a jeżeli chce wpłynąć na decyzję, to powinienem złożyć odpowiednie pismo. Pytanie tylko: jakie pismo? Przecież ja nie złamałem prawa! Proszę o pomoc. Witam, wynik 0,19 promila alkoholu we krwi rzeczywiście stanowi, że nie popełnił Pan wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu. Jednakże wg funkcjonariusza Policji co oczywiście jest zastanawiające taki wynik daje podstawy do zatrzymania prawa jazdy. Pismo jakie powinien Pan złożyć to stanowisko procesowe skierowane do Sądu, w którym powinien Pan wnosić o nieuwzględnienie wniosku policji podając w uzasadnieniu, że najwyższy Pana wynik to 0,19 promila co w konsekwencji stanowi, iż nie popełnił Pan wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu.


Napisz swoją recenzjęPrzesłane komentarze

 1. 2018-05-31
  pisze:

  Krzysiek mam pytanko prowadziłem auto w stanie nieczeźwości udeżyłem w stojące na poboczu auto zatrzymano mi prawo jazdy na czas czterech lat pół roku na dwa lata zawieszenia i pięć tysięcy grzywny miałem półtora promila cz ja moge starać sie o umożenie i po jakim czasie zabrano mi prawo jazdy w grudniu dziesiątego 2017 sprawe miałem 10 04 2018 już się wszystko uprawomocniło grzywną już spłacam

  + Odpowiedz
  • 2018-06-05
   Adwokat Agnieszka Rzeszut pisze:

   Dzień dobry, jedyną możliwością w Pana przypadku jest ubieganie się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową. Może Pan złożyć taki wniosek do Sądu po upływie połowy orzeczonego wymiaru. Skoro Sąd orzekł zakaz na okres 4 lat, a prawo jazdy zostało Panu zatrzymane 10.12.2017 roku, wniosek o blokadę może Pan złożyć najwcześniej 10.12.2019 roku. 

   + Odpowiedz
 2. 2018-05-14
  Marek pisze:

  Witam serdecznie i proszę o pomoc,dwa lata temu otrzymałem wyrok jednego roku zakazu poruszania sie po Niemczech za jazde po pijanemu,w Polskim systemie prawnym nie było to widoczne.Stosojac sie do wyroku Niemieckiego sądu nakleiłem na blankiet prawa jazdy informacje o zakazie.Podczas obowiązywania zakazu zostałem skontrolowany na terenie zakładu pracy gdzie dostarczałem towar i wezwano policje ktora zatrzymała mi prawo jazdy gdyż miałem ok 1,5 promila alkoholu.Po naklejce na blankiecie zorientowali sie ze mam zakaz w Niemczech,Sad po kilku rozprawach orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdow mechanicznych ,10000 tys kary i 6 m-cy pozbawienia wolnosci.Mam pytanie czy kiedykolwiek moge liczyc na złagodzenie wyroku.Pozdrawiam.

  + Odpowiedz
 3. 2018-04-22
  Karolina pisze:

  Witam! Dokładnie trzy tygodnie temu wybrałam się na dyskotekę ze znajomymi. Wypiłam tam jednego drinka, po którym nie pamiętam niczego, co działo się w tamtym miejscu, poza kilkoma urywkami na komisariacie. Około godziny 4:30 wsiadłam do samochodu (bez jakiejkolwiek świadomości ) i wyruszyłam do domu (odległośc, którą miałam przejechac wynosi 5,5km). Z naprzeciwka jechała policja i zatrzymała mnie po przejechaniu 5km. Na komisariacie wykonali dwa badanie na pierwszym było 1,18mg, a na drugim 1,08mg. Na przesłuchaniu przyznałam się do winy, lecz odmówiłam składania zeznań. Czy jest możliwośc z taka iloscią promili na warunkowe umorzenie postępowania i o jaką karę można wnioskować?

  + Odpowiedz
  • 2018-05-14
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   zgodnie z przepisami ilość alkoholu w wydychanym powietrzu nie powinna mieć wpływnu na decyzję odnośnie warunkowego umorzenia postępowania karnego. Niemniej jednak doświadczenie zawodowe wskazuje, że im mniejsza ilość alkoholu tym większa szansa na pozytwne rozstrzygnięcie.

   Jeżeli Sąd uzna, iż Pani czyn charakteryzował się nieznacznym stopniem zawinienia oraz niskim stopniem społecznej szkodliwości a to są okoliczności, które Sąd powinien wziąć pod uwagę, to wówczas może warunkowo umorzyć postępowanie karne.

   Natomiast co do kary to ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, natomiast jeżeli pyta Pani o zakaz prowadzenia to Sąd w przypadku warunkowego umorzenia może orzec zakaz maksymalnie na 2 lata, może również orzec 1 rok lub odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

   + Odpowiedz
 4. 2017-12-05
  Bartosz pisze:

  Dzień dobry, Niecały miesiąc temu odebrano mi prawo jazdy za prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Składając zeznanie na policji do akt sprawy dołączyłem własnoręcznie napisany WNIOSEK DO SĄDU O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA ZA PRZESTĘPSTWO PROWADZENIA SAMOCHODU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI Z ART. 178A § 1 K.K. Z ODSTĄPIENIEM PRZEZ SĄD OD ORZEKANIA ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH. oraz WNIOSEK DO PROKURATURY O WNIOSKOWANIE DO SĄDU O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA ZA PRZESTĘPSTWO PROWADZENIA SAMOCHODU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI Z ART. 178A § 1 K.K. Z ODSTĄPIENIEM PRZEZ SĄD OD ORZEKANIA ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH. Dziś dostałem pismo z prokuratury, że akt oskarżenia trafił do sądu. Czy z tego wynika, że prokuratura odrzuciła wniosek? Czy wniosek który złożyłem na policji trafił wraz z aktem oskarżenia do sądu? Jeśli tak, to kiedy sąd podejmie decyzję dotyczącą mojego wniosku? Proszę o pomoc.

  + Odpowiedz
  • 2017-12-08
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   prokurator prowadzący sprawę o przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości ma dwie drogi zakończenia postępowania przygotowawczego. Pierwszą jest wysłanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego a drugą wysłanie do Sądu aktu oskarżenia.

   W sytuacji, w której złożył Pan do akt wniosek o warunkowe umorzenie postępowania podczas przesłuchania a prokurator wysłał do Sądu akt oskarżenia oznacza, że nie zaaprobował Pana wniosku tj. nie zgodził się z nim i dlatego został wysłany akt oskarżenia.

   Wobec powyższego powinien Pan jeszcze raz złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego i poprosić Sąd aby wyznaczył w Pana sprawie posiedzenie aby rozpoznać Pana prośbę o łagodniejsze zakończenie dla Pana sprawy.

   + Odpowiedz
 5. 2017-07-31
  Jan pisze:

  Witam.Miesiąc temu miałem wypadek na motorowerze na nieużytku polnym co skutkowało złamaniem obojczyka.Wezwane do mnie pogotowie ratunkowe (znajdowałem się już w domu)wyczuło u mnie alkohol co skutkowało wezwaniem policji.Po badaniu szpitalnym zostałem zabrany na badanie zawartości alkoholu ,najwyższy poziom 0,44 ostatni pomiar 0,32.Po dwóch tygodniach prokurator zaproponował dobrowolne poddanie się karze tj.3 lata zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych ,5 tyś kary plus koszty sądowe .Po rozmowie z prokuratorem i przedstawieniu jemu swojej sytuacji życiowej tj.jedyny żywiciel rodziny 3 osoby na utrzymaniu,spłata kredytu hipotecznego ,potrzeba posiadania prawa jazdy kat.B do wykonywania zawodu zaproponował mi abym po otrzymaniu od sądu terminu posiedzenia w mojej sprawie złożył wniosek o Warunkowe umorzenie postępowania.Posiadam prawo jazdy 27 lat i nigdy nawet nie miałem kolizji drogowej i związku z tym mam zapytanie czy nie będzie to za póżny okres na składanie takiego wniosku i jakie są szanse ,że jednak nie utracę prawa jazdy niezbędnego do wykonywania zawodu. Z góry dziękuję za poradę.

  + Odpowiedz
  • 2017-07-31
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   odpowiadając na Pana pytanie nie będzie za późno ale proponowałbym złożyć taki wniosek jak najszybciej się da, ponieważ Sąd po wpłynięciu Pana wniosku może wyznaczyć termin posiedzenia w sprawie rozpoznania Pana wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Może w tym wniosku wnosić Pan o to aby Sąd wyłączył spod zakazu prowadzenia pojazdów pojazdy, do których uprawnia kat. B prawa jazdy aby mógł Pan dalej zarobkować dzięki takiej decyzji Sądu.

   Co do szans to na dzień dzisiejszy jest bardzo ciężko powiedzieć, gdyż nie znam szczegółów Pana sprawy. Dopiero po wnikliwej analizie Pana akt byłbym w stanie stwierdzić jak duże mamy szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego.

   + Odpowiedz
 6. 2017-06-21
  majkel pisze:

  Witam, wczoraj zatrzymała mnie policja ponieważ pojechałem prosto na nakazie skrętu w lewo. Alkomat wykazał 0.11mg i 0.09. Na komendzie wyniki wyniosły 0.06, 0.05 i 0.00. W tym wypadku lepiej złożyć wniosek o warunkowe odstąpienie od postępowania karnego czy wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

  + Odpowiedz
  • 2017-06-26
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   jeżeli Pana najwyższy wynik wynosił 0,11 mg/l to może okazać się, że nie popełnił Pan wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu, ponieważ każdy alkomat stosowany przez polskich funkcjonariuszy jest obarczony błędem pomiarowym i niepewnością pomiarową. Błąd ten najczęściej wynosi 0,03 mg/l co oznacza, że mógł mieć Pan w organizmie 0,14 mg/l jak również 0,08 mg/l. Jeżeli od Pana nie została pobrana krew, wówczas nie można stwierdzić jakie dokładnie miał Pan stężenie a co za tym idzie należy przyjąc dla Pana najkorzystniejszy scenariusz czyli, że miał Pan 0,08 mg/l a to powinno skutkować uniewinnieniem, ponieważ odpowiedzialność karna zaczyna się od 0,10 mg/l.

   Aby udowodnić swoję tezę powinien Pan złożyć wniosek dowodowy o powołanie biegłego z zakresu budowy urządzeń, w tym analizatorów alkoholu na okoliczność niepewności pomiarowej i błędu pomiarowego alkomatu, którym był Pan badany.

   + Odpowiedz
 7. 2017-06-04
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Witam w dniu15.11.2015r zostałem zatrzymany przez policje badanie alkomatem wykazało 0,37 w wydychanym powietrzu dobrowolnie poddałem sie karze zapłaciłem grzywne 5000 i zakaz prowadzenia na 3 lata.Połowę kary juz odbyłem co zrobic żeby wczesniej odzyskac prawo jazdy.Pozdrawiam

  + Odpowiedz
  • 2017-06-13
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez co najmniej połowe orzeczonego okresu to może się Pan starać o skrócenie zakazu do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

   W tym celu musi Pan złożyć wniosek do Sądu, który orzekał jako I instancja w Pana sprawie o zakazie prowadzenia pojazdów. Sąd po wpłynięciu Pana wniosku wyda postanowienie, w których zgodzi się z Pana argumentami i skróci zakaz prowadzenia pojazdów lub wyda postanowienie odmowne, które będzie mógł Pan zaskarżyć w terminie 7 dni od daty odebrania postanowienia lub jego ogłoszenia jak na ogłoszeniu Pan będzie.

   + Odpowiedz
 8. 2017-05-03
  Łukasz pisze:

  Witam, przez własną głupotę wsiadłem do auta po spożyciu alkoholu, zostałem zatrzymany przez policję o godz. 22:55 01.05.2017r. Wynik badania alkomatem to 1,48 promila, drugi wynik to 1,52 promila po jakichś 10 minutach. Badanie alkomatem miałem na komisariacie, nie podczas kontroli. Policjanci wyznaczyli mi termin przesłuchania na 16.05 i powiedzieli, że jeżeli poddam się dobrowolnie karze to zostanie mi zatrzymane prawo jazdy na 1 rok. Nie wiem ile w tym prawdy, jakie są moje możliwości,co mogę zrobić w tej sprawie? Dodam że prawo jazdy mam 7 lat, w tym okresie dostałem 3 mandaty, teraz nie posiadałem punktów karnych i nigdy nie byłem karany za żadne przestępstwo, a teraz bardzo żałuję tego co zrobiem. Proszę o jakąkolwiek odpowiedź co mogę teraz zrobić. Pozdrawiam.

  + Odpowiedz
  • 2017-05-11
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   niestety funkcjonariusze policji wprowadzili Pana w błąd, gdyż obecnie przy dobrwolonym poddaniu się karze za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości grozi Panu (w najmniejszym wymiarze) zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, 5 tys świadczenia pieniężnego oraz kara grzywny lub kara pozbawienia wolności w zawieszeniu.

   Jednakże Sąd oprócz wyroku skazującego może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne i orzec zakaz maksymalnie na dwa lata lub jeden rok albo nawet odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Świadczenie pieniężne przy warunkowym umorzeniu może być orzeczone w mniejszym wymiarze niż 5 tyś.

   Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie jeżeli stopień społecznej szkodliwości był znikomy a Pański stopień zawinienia niski w popełnionym przestępstwie. Największym u Pana problemem może być stężenie alkoholu, które wynosiło 1,5 promila i choćby z tego samego powodu Sąd może nieuwzględnić Pana wniosku i wydać wyrok skazujący.

   + Odpowiedz
 9. 2017-04-13
  Patryk pisze:

  Witam serdecznie,byłbym bardzo wdzięczny za udzielenie mi odpowiedzi Panie Mariuszu,miałem bardzo kiepski przypadek,bo jadąc samochodem Policja zatrzymała mnie do rutynowej kontroli,na przenośnym alkomacie zapaliła się pomarańczowa lampka i pojechałem na komisariat: **Wynik I badania 0.25mg/l wynik II 0.27mg/l wynik III 0,26mg/l wynik IV 0,18 mg/l** oczywiście w wydychanym,co mogę zrobić z tą sprawą byłem badany ALKOMETR A2.0 Byłem wcześniej karany,za przestępstwo umyślne więc x tego co wyczytałem nie mogę starać się o warunkowe umorzenie,co by pan radził,czy mam się przygotować na karę 3 lat zakazu prowadzenia samochodu? dziękuje i liczę na odpowiedz. Pozdrawiam,Patryk

  + Odpowiedz
  • 2017-04-18
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   opisane przez Pana wyniki nie dają 100% pewności, że poruszał się Pan samochodem w stanie nietrzeźwości, gdyż trzeba wziąć poprawkę na tzw. niepewność pomiarową alkomatów, którym był Pan badany. Niepewność pomiarowa oznacza, że każdy alkomat jest obarczony pewną tolerancją błędu, która najczęściej wynosi od 0,01 mg/l do 0,03 mg/l i niezależnie od tego czy rozmawiamy o alkomatcie Alcosensor IV czy Alkometr A 2.0. Jeżeli nie była od Pana pobrana krew to należy przyjąć u Pana niepewność pomiarową na poziomie 0,03 mg/l co oznacza, że przy najwyższym wyniku 0,27 mg/l mógł mieć Pan 0,30 mg/l ale również 0,24 mg/l i żadnym innym dowodem nie jesteśmy w stanie stwierdzić jakie dokładnie miał Pan stężenie alkoholu w organizmie. Powyższe oznacza, że musimy przyjąć dla Pana najkorzystniejszy scenariusz i przyjąć, że najwyższe stężenie u Pana wynosiło 0,24 mg/l czyli nie popełnił Pan przestępstwa a jedynie wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu co ma dla Pana ogromne znaczenie, ponieważ zakaz prowadzenia pojazdów zaczyna się od 6 miesięcy a nie od 3 lat jak w przypadku przestępstwa.

   Podsumowując musi Pan złożyć wniosek dowodowy o powołanie biegłego z zakresu budowy maszyn, urządzeń elektronicznych w tym analizatorów alkoholu na okoliczność niepewności pomiarowej a następnie wnosić o zmianę kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa na wykroczenie.

   + Odpowiedz
 10. 2017-02-15
  Marcin pisze:

  Witam , mój problem polega na tym ze wsiadłem przez swoją głupotę i pod wpływem nerwów okolo godziny 2 w nocy do samochodu po alkoholu co do tego nie mam żadnego usprawiedliwienia , zostałem zatrzymany przez policję i poddany kontroli trzeźwości . Pierwszy pomiar wynosił 0,93 mg/l natomiast po 4 minutach przy drugim pomiarze wyszło 0,85 mg/l . Dostałem wezwanie i dzisiaj stawiłem się na policji , odmówiłem dobrowolnemu poddaniu się karze i sprawa będzie skierowana do sądu . Chciałbym wiedzieć czy jest jakaś możliwość aby skrócono mi okres zakazu prowadzenia samochodu jeśli nigdy wcześniej nie byłem karany oraz prawo jazdy potrzebne by mi było do pracy ? Czy ewentualnie jest jakaś szansa aby coś ugrać ? Czy da się jeszcze dobrowolnie ewentualnie poddać karze bez procesu w sądzie jeżeli nie byłoby sensu bądź groziłoby to większymi konsekwencjach ? Konsultowałem się z jednym adwokatem i stwierdził ze mogę walczyć w sądzie ewentualnie o minimalne 3 lata pozbawienia prawa jazdy ponieważ mój wyrok będzie wyższy .

  + Odpowiedz
  • 2017-02-20
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   teoretycznie zawsze jest szansa na warunkowe umorzenie postępowania karnego prowadzonego przeciwko Panu i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze mniejszym niż 3 lata. Natomiast problemem w uzyskaniu takiego rozstrzygnięcia jest duże stężenie alkoholu w Pana organizmie, które w przeliczeniu wynosi niemalże 2 promile. 

   Jednakże bardzo zastanawiający jest u Pana zbyt duży spadek alkoholu w wydychanym powietrzu. Różnica między badaniami wynosi 0,08 mg/l w odstępie 4 minut co w przeliczeniu na 1 godzinę daje spadek alkoholu na poziomie niespełna 2 promili na godzinę, co de facto jest niemożliwe. 

   Wobec powyższego należy po pierwsze zbadać czy badanie Pana trzeźwości zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy a jeśli nie to walczyć albo o zmianę kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa na wykroczenie (jeżeli nie będzie można kategorycznie uznać, że znajdował się Pan w stanie nietrzeźwości) lub nawet o uniewinnienie. 

   Stawiając tak daleko idące wnioski będzie można dopiero po dogłębnym przeanalizowaniu akt Pana sprawy.

   + Odpowiedz
 11. 2016-12-22
  natalia pisze:

  Mój brat miał 0,30. Na Policji dobrowolnie poddał się karze 3 lat i 7 tyś. Myślimy jak to odwołać i jakie pisma skierować. Mamy nadzieje że Sąd wymierzy mu mniejszy wyrok. jak Pan sądzi czy jest taka nadzieja?? Czy może wyrok być jeszcze większy??

  + Odpowiedz
  • 2017-01-20
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli Pani brat chce wycofać się z dobrowolnego poddania się karze to powinien wystosować odpowiednie oświadczenie do Sądu albo prokuratury w zależności gdzie znajdują się akta. Wystarczy w oświadczeniu zamieścić jedno zdanie o cofnięciu zgody na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 KPK.

   Przy wyniku 0,30 mg/l w mojej ocenie istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania karnego i orzeczenie mniejszego zakazu prowadzenia jak 3 lata. Najlepiej będzie jak razem z cofnięciem zgody Pani brat załączy wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. 

   + Odpowiedz
 12. 2016-06-03
  Gosia pisze:

  Witam serdecznie mam poważna sytuację moj maz prowadzil po pijaku mial 0,26 mg/l jechał o 5 rano do pracy. Dzis byl na policji powiedzieli ze kara jaka go czeka to 3 lata bez prawa jazdy i 5000 tys kary i 1000 mandatu . Co mamy zrobić ja nie pracuje jestem na bezrobociu zajmuje sie dwójką dzieci . Maz został zwolniony z pracy bo byl kierowca i jest na zasilku dla bezrobotnych kozystamy z pomocy spolecznej prosze mi pomoc co mam zrobić prosze

  + Odpowiedz
  • 2016-06-15
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, Pani mąż ma dwie możliwości:

   1. może powołać się na niepewność pomiaru alkoamtu, która zazwyczaj wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Wówczas gdyby Sąd podzilił powyższą argumentację, to przyjąłby,  iż najwyższy wnynik badania wyniósł 0,25 mg/l, co stanowi wykrocznie z art. 87 par 1 k.w. i zmielniłby opis i kwalifikację czynu z przestępstwa na wykrocznie. W przypadku wykrocznia z art. 87 par 1 k.w. zakaz wynosi od 6 mieisięcy do 3 lat. 

   2. może nie kwestionować wyniku i złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postepowania karnego, jeżeli jest osobą niekaraną. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Oczywiście samo złożenie wniosku przez Pani męża nie powoduje, że Sąd musi go uwzględnić. To od oceny Sądu zależy, czy Sąd uzna, że w rozpoznawanej sprawie zachodzą szczególne okoliczności, które będą uzasadniały warunkowe umorzenie postępowania karnego.

   + Odpowiedz
 13. 2016-03-14
  Załamana :( pisze:

  Witam, Zostałam wczoraj zatrzymana o godz. 7:00 rano, w wydychanym powietrzu wyszło 0.59, 0,57 mg. Była to rutynowa kontrola trzeźwości, jechałam prawidłowo, nie sprawiałam żadnych problemów podczas kontroli. Prawo jazdy mam prawie 30lat i taki wstyd. Szczerze powiem rano czułam sie dobrze i nawet nie przypuszczałam, że moge coś mieć jeszcze po dwóch wieczornych piwach. Nie byłam nigdy wczesniej karana.Jedyny mandat to za przekroczenie prędkości o 20 km poza ternem zabudowanym. Pojazd jest mi niezbędny do dojeżdzania do pracy. Mam się stawić na komendzie, ale nie powiedzieli kiedy. Tylko, że zadzwonią. Prosze o pomoc, czy lepiej poddać się dobrowolnie karze? Czy mogę odwołać się do umorzenia i czy mam duże szanse? Będę wdzięczna za jakiekolwiek wskazówki. Pozdrawiam.

  + Odpowiedz
  • 2016-03-21
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   jeżeli będzie się Pani chciała poddać dobrowolnie karze, wówczas prokurator może Pani zaproponować karę 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, 5 tys zł świadczenia pieniężnego oraz ewentualnie karę grzywny lub karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Karę, którą opisałem powyżej jest najniższą karą przewidzianą obecnie w KK za popełnione przestępstwo. W związku z powyższym należy się zastanowić czy warto na taką propozycję się zgadzać.

   Natomiast jeżeli chce Pani powalczyć o niższy wymiar kary, wówczas należy złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego z kilku powodów. Po pierwsze Sąd jeżeli warunkowo umorzy przeciwko Pani postępowanie może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata, 1 rok lub odstąpić od zakazu oraz świadczenie pieniężne może być orzeczone w niższej kwocie nić 5 tys złotych.

   Wobec powyższego należy się zastanowić czy warto dobrowolnie poddawać się karze i nie spróbować z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania.

   + Odpowiedz
 14. 2016-02-27
  anna pisze:

  Czyli aby złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu pojazdów mechanicznych nie należy przyjmować propozycji Policjanta tylko złożyć odrazu na komendzie wniosek?

  + Odpowiedz
  • 2016-03-21
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   niestety nie napisała Pani czy postępowanie prowadzone przeciwko Pani jest o przestępstwo czy wykroczenie. Jeżeli jest Pani oskarżona o przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości, wówczas nie można złożyć wniosku o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ takiego trybu nie przewiduje ustawa. Wtedy należy złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

   Natomiast jeżei jest Pani obwiniona za wykroczenie jazdy w stanie po użyciu, wówczas jak najbardziej może Pani złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

   + Odpowiedz
 15. 2015-12-06
  Szymon pisze:

  Witam. Mam do Pana pytanie podczas kontroli trzeźwości 28.11.2015 przez policję badanie wykazało 0,29 mg. Dzień wcześniej wypiłem dwa piwa (drugie piwo wypiłem około godzimy 24) kontrola była następnego dnia kiedy jechałem do pracy około 6.45. Czego mogę się spodziewać po wezwaniu na komisariat i czy mogę złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania z odstąpieniem przez sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ prawo jazdy jest mi potrzebne abym mógł dostać się do pracy. Prawo jazdy posiadam od 6 lat w ciągu tego okresu miałem tylko jeden mandat czy może mieć to wpływ na wyrok, a jest to pierwsza moja taka sytuacja i nie wiem co może mnie czekać. Co mogę zrobić w takiej sytuacji, żeby sprawa zakończyła się dla mnie jak najbardziej korzystnie.

  + Odpowiedz
  • 2015-12-08
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, na przesłuchaniu na Policji, po złożeniu przez Pana wyjaśnień, Policjant zapyta czy chce się Pan dobrowolnie poddać karze, gdyby Pan chciał się dobrowolnie poddać karze, to Prokurator za pośrednictwem Policjant zaproponuje Panu karę. W związku z nowelizacją Kodeksu karnego, minimalny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynois 3 lata, oraz świadczenie pieniężne w kwocie 5 tys zł oraz kara grzywny lub pozbawienia wolności w zawieszeniu. Natomisat w sytuacji gdy chce Pan złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postepowania karnego, to wówczas nie powinien Pan wyrażać zgody na dobrowolne poddanie się karze. Wówczas po przesłuchaniu powinien Pan złożyć do akt wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Policjant dołączy do akt sprawy złożony przez Pana wniosek.
   Przy Pana najwyższym wyniku 0,29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu zachowuje Pan szanse na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oczywiście każda sprawa oraz okoliczności sprawy są inne i to od oceny Sądu zależy, czy uzna, że w Pana sprawie zachodza szczególne przesłanki przemawiające za odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
   Sąd przy podjęciu decyzji o ewentualnym orzeczeniu warunkowego umorzenia poastepowania karnego bierze pod uwagę wszystkie okoliczności dotyczące samego czynu oraz Pana właściwości i warunki osobiset oraz dotychczasowy sposób życia. Okoliczność, iż ma Pan tylko jeden mandat w ciągu 6 lat, wskazuje, iż jest Pan ostrożnym kierowcą, jeżdżacym zgodnie z przepisami ruchu drogowego i powinien Pan tę okoliczność wskazać w swoim wniosku.

   + Odpowiedz
 16. 2015-10-13
  Klaudia pisze:

  Witam, Zostałam wczoraj zatrzymana o godz. 2.15, w wydychanym powietrzu wyszło 0.34 i 0.32 mg. Była to rutynowa kontrola trzeźwości, jechałam prawidłowo, nie sprawiałam żadnych problemów podczas kontroli. Przejechałam tylko ok. 1km od domu i tam było docelowe miejsce mojej podróży, nie mijałam żadnego samochodu po drodzę. Prawo jazdy mam od 1.5 roku, pół roku temu dostałam jedyny mandat za wyprzedzanie pojazdu przed pasami, nie miałam problemów z prawem. Mieszkam sama z 10letnim bratem oraz pracuję, pojazd jest mi potrzebny w pogodzeniu wszystkich obowiązków na czas. We wtorek mam stawić się na komisariacie. Czego się spodziewać? Na jakie ukaranie lepiej się zgodzić w tym przypadku, a na jakie kierować sprawę do sądu? Czy mogę odwołać się do umorzenia i czy mam duże szanse? Będę wdzięczna za jakiekolwiek wskazówki. Pozdrawiam.

  + Odpowiedz
  • 2015-10-14
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, na przesłuchaniu na Policji jeżeli będzie chciała się Pani dobrowolnie poddać karze, to najprowdopodobniej zostanie Pani zaproponowana kara grzywny, świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Jeżeli nie przyjmie Pani propozycji dobrowolnego poddania się karze, to może Pani złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.
   Warunkowe umorzenie postepowania następuje na okres próby 1 roku, 2 lub 3 lat. Przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia poajzdów mechanicznych lub jeżeli uzna, że nie zachodzą przesłanki do odstąpienia od zakazu orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

   W opisanej przez Panią sytuacji jak najbardziej może Pani złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postepowania karnego. We wniosku powinna Pani opisac okoliczności popełnionego przez Pania przestępstwa oraz jakie konsekwencje spowoduje dla Pani i Pani rodziny orzeczenie zakazu prowadzenia poajzdów mechanicznych nawet na najkrótszy okres 1 roku.

   + Odpowiedz
 17. 2015-06-25
  Scott pisze:

  Witam mam pytanie. Kilka miesięcy temu prowadziłem samochód kolegi i przy nadmiernej prędkości na łuku drogi wjechaliśmy w płot a następnie drzewo na posesji i mój kolega doznał złamania kostki i było brane to jako wypadek. Byłem trzeźwy ale prawo jazdy miałem dopiero miesiąc. Wystąpiłem do prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania i przyszło mi pismo że Pani prokurator przystała na moją prośbę tylko chce zabrać mi prawo jazdy. Byłem trzeźwy więc chciałem zapytać czy mam jakieś szanse żeby odwołać się od jej decyzji i czy mógłbym mieć jakieś argumenty? zebranie sądu odbedzie się za miesiąc.

  + Odpowiedz
  • 2015-06-29
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   musi Pan wiedzieć, iż wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania wraz z wnioskiem o orzeczenie wobec Pana zakazu prowadzenia pojazdów jest tylko propozycją Prokuratora. Oznacza to, że Sąd w żaden sposób nie jest związany wnioskami prokuratury, ponieważ Sąd wyda wyrok według swojego uznania. Niemniej jednak to jest dla Pana bardzo dobry sygnał, ponieważ Prokurator nie chce wobec Pana wyroku skazującego. Powinien Pan także wiedzieć, iż może Pan złożyć swój wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wraz z wnioskiem o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, podając w uzasadnieniu do czego potrzebuje Pan dokumentu prawa jazdy.

   + Odpowiedz
 18. 2015-01-19
  Dorota pisze:

  Panie Mecenasie, czy usługa sprawdzenia pisma w kwocie 100 zł dotyczy tylko pisma, które wcześniej zakupiono i uzupełniono, czy też może to być samodzielnie napisany wniosek?

  + Odpowiedz
  • 2015-02-02
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,
   jeżeli chciałby Pani, abym sprawdził pismo napisane przez Panią, to proszę o przesłanie wniosku na adres mailowy, a wówczas będę mógł podać Pani koszt sprawdzenia pisma napisanego przez Panią pod kątem merytorycznym oraz formalnym.

   + Odpowiedz
 19. 2014-12-08
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drogi czytelniku, będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś. Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.

  + Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
 1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
 2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
 3. Czym jest blokada alkoholowa?
 4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
 5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
 7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
 8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
 9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
 11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
 15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
 21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
 22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
 23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
 24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
 25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
 26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
 27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
 29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
 30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
 31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
 35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
 37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
 40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
 41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
Zatrzymane prawo jazdy
 1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
 8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
 9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
 10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
Pozbawienie wolności
 1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
Dozór elektroniczny
 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
 2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
 3. Wniosek o dozór elektroniczny
Posiadanie narkotyków
 1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
 3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
 5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
Sprawy rodzinne
 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
 4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
 5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
 6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
 7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
 8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
 9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
 10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
 11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
 1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
 2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
Bezpieczeństwo transakcji PayU

Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]